دسته بندی آموزش یونجه

تناوب چیست؟

توالی زمان کاشت محصولات مختلف را در یک قطعه زمین با ترتیب ثابت را تناوب زراعی می گویند.
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

سس (Cuscuta sp)

گیاه سس با نام های علمی Cuscuta sp و Grammica sp از جنس های گیاهان پچنده با 100-170 گونه می باشد.
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

پنجه مرغی (Cynodon dactylon)

پنجه مرغی گیاهی است چندساله ، از خانواده پوآسه (Poaceae) خزنده یا ایستا که به ارتفاع ۱۰ تا ۴۵ سانتی متر می‌رسد و توسط بذر، ریزوم و یا استولون تکثیر…
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

تغذیه از طریق برگ

تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول براي رساندن موادغذایی از طریق محلول پاشی کودهاي قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.
0 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

اصلاح خاک شور و قلیایی

مساله اساسی در اصلاح خاک های قلیا خرابی ساختمان آن ها و مسمومیت ناشی از وجود سدیم است. اولین قدم در اصلاح این خاک ها جایگزین کردن سدیم به وسیله…
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

آزمون خاک

آزمون خاک چیست؟ چگونه می تواند خاک را نمونه برداری کرد
0 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›

ژنتیک یونجه

استفاده از منابع ژنتیکی در اصلاح گیاهان نیازمند مطالعه دقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاهی است.
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در آموزش یونجه توسط aranjbarha ادامه خبر ›