محصولات

ارائه کننده انواع بذرهای هیبرید و پوشش دار یونجه در سراسر ایران

بذر یونجه AR-15

AR-15

مشخصات فنی :

- عدد دُرمانسی ( نرخ خواب پاییزی) 6

- مقاومت مطلوب در برابر انواع بیماری ها

- پروتئین بالا و پر برگ و بسیار خوش خوراک

- رشد مجدد و سریع پس از برش یا چرای دام

- مقاومت بالا در اقلیم های سرد و مناطق مرتفع

توضیحات :

رقم AR-15 تقریباً شامل ژرم پلاسم استرالیایی 65%(U.S) و 35% ژرم پلاسم آرژانتینی است. گیاهان والد از مراتع تحت چرای دام در منطقه وسیعی از Pampeana در ناحیه مرکزی امریکا انتخاب شدند. معیار انتخاب ابتدا بر اساس عملکرد(بازده) بالای علوفه بوده است. سپس قدرت و ایستادگی گیاه پس از 4سال برداشت، و در نهایت فقدان بیماری های تاج، ریشه و مقاومت به شته. بخشی از بذر تولید شده ( syn-1) به مرکز نواپا (Neepawa)در کانادا برای تولید بذر مادری (syn-2) ارسال شد و بخش دیگر برای ارزیابی ویژگی های گیاهان دارویی و نرخ ماندگاری پاییزی استفاده شدند.مزارع گونه‌های آزمایشگاهی در ایستگاه Bellocq و  Coronel Suarez (بوینس آیرس آرژانتین) در طول سه سال برای بررسی عملکرد و مقاومت علوفه‌ها پرپا شد و تست های مرتبط صورت گرفت.رنگ گل در این رقم 48% بنفش تیره و 52% بنفش متوسط است.

نمونه AR-15 : دارای مقاومت کم به پوسیدگی باکتریایی ، مقاومت نسبی ( متوسط) به آنتراکنوز، شته نخود و پوسیدگی ورتسیلیومی، مقاومت به نماتد ساقه، شته خالدار یونجه و پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه. مقاومت بسیار بالا به شته آبی یونجه و پوسیدگی فوزاریومی دارد. . نرخ خواب پاییزی( ماندگاری در پاییز) 6 است.