محصولات

ارائه کننده انواع بذرهای هیبرید و پوشش دار یونجه در سراسر ایران

12-12-36 کود

مشخصات فنی :

ویژگی های کود 36-12-12:

-قابلیت انحلال کامل در آب، بدون باقی گذاشتن هرگونه رسوب یا ته نشین شدن
-قابل مصرف در انواع سیستم های آبیاری تحت فشار
-فاقد آلاینده هایی مثل سرب، کادمیم و جیوه

مزایای کود 36-12-12 :

-سرشار از پتاسیم
-تامین فسفر مورد نیاز در دوره رشد زایشی در گیاهانی مانند پسته و ذرت
-کاهش سال آوری در باغات
-بهبود عملکرد روزنه ها و افزایش قابلیت نگهداری آب در بافت های گیاه
-قابل مصرف به صورت محلولپاشی

جدول عناصر :

نام عنصر میزان(درصد) فرمول
نیتروژن کل 12% NTotal
. نیتراتی 9/11% NNo3.
.آمونیومی 1/2% NNH4.
.اوره  1/7% NUrea.
فسفر قابل استفاده 12% P2O5
پتاسیم محلول 36% K2O
آهن کلاته با EDTA 0/07% Fe
روی محلول 0/035% Zn
منیزیم محلول 0/9% MgO

 

مقدار و زمان مصرف :

نوع محصول مقدار مصرف زمان مصرف
محلول پاشی کود آبیاری نوبت اول تکرار
پسته 1/5-3کیلوگرم/هزارلیتر آب 10-30کیلوگرم/هکتار شروع مغز پرکردن 20 روز بعد در صورت نیاز
مرکبات  1/5-3کیلوگرم/هزارلیتر آب 10-30کیلوگرم/هکتار شروع رشد پاییزه 20 روز بعد در صورت نیاز
سایر درختان میوه 1/5-3کیلوگرم/هزارلیتر آب 10-30کیلوگرم/هکتار بعد از فندقی شدن میوه 20 روز بعد در صورت نیاز
درختچه ها و درختان زینتی 1/5-2کیلوگرم/هزارلیتر آب 20-50گرم/هردرخت شروع گلدهی برحسب نیاز
گندم و جو 1-2/5کیلوگرم/هکتار 5-10کیلوگرم/هکتار هنگام آبستنی(شکم خوش) -
ذرت 1-2/5کیلوگرم/هکتار 8-15کیلوگرم/هکتار به محض مشاهده نخستین گل آذین‌های نر در مزرعه -
سبزی و جالیز 1-2/5کیلوگرم/هکتار 5-8کیلوگرم/هکتار پس از شروع گلدهی یک ماه بعد
چمن  1-2/5کیلوگرم/هزارلیتر آب 2-4کیلوگرم/هکتار در دوره رشد برحسب نیاز

 

توضیحات :

کود کامل 36-12-12 گرومان، از مواد اولیه مرغوب و خالص تولید شده و برای مصرف در دوره رشد زایشی محصولات باغی، زراعی، گل و گیاهان زینتی و گلخانه ها مناسب است. وجود پتاسیم فراوان همراه با فسفر و آهن کلات شده در این کود به ارتقاء عملکرد و بهبود کیفیت محصول کمک می کند. ازت موجود در این کود انرژی لازم برای متابولیسم گیاه در دوره باردهی را تامین می نماید. 36-12-12 گرومان را در دوره رشد میوه و رسیدن آن با هدف بهبود کیفیت، عطر و طعم و کاهش ترک خوردگی در میوه و در باغات میوه در اوایل پائیز به منظور بهبود گرده افشانی و باردهی در فصل بعد و افزایش تحمل گیاهان دربرابر سرما و بیماری ها مورد استفاده قرار دهید.